Priser

Priser och modeller

I samtliga modeller nedan, ingår samma funktionalitet. Enda begränsningen ligger på hur stora cuper som kan arrangeras.

Samtliga priser är exklusive moms (25%) i SEK. Obligatoriskt uppdateringsavtal på 33% av listpriset faktureras fr.o.m. år 2.

Det är enkelt att i ett senare skede uppgradera från t.ex. BAS till MELLAN. Då betalar man mellanskillnaden.

 

*) I detta paketet ingår även Cumap+.

I samtliga modeller kan förutom gruppspel även slutspelsgrupper, A,B,C- samt D-slutspel användas. Fritt att använda placerings- och kvalificeringsmatcher även domartillsättning ingår. Vår mobilapp via web-browser ingår FRITT i samtliga modeller.

Extra behov i form av extra webbsidor, debiteras enligt timtaxa eller offert.

CUMAP+

I CuMap+ ingår tre tilläggsprodukter: MyTeam — viaMobil — CuMap-RES

 

MyTeam — utökad anmälningsportal där lagledarna i lugn och ro kan komplettera med gästkort, spelarförteckningar och kontaktuppgifter. Alla uppgifterna samlas in till CuMap och ni kan med några enkla klick fakturera anmälningsavgifter och gästkort. Fullständig uppföljning och kontroll av samtliga anmälningsuppgifter.

Via mobiltelefon — viaMobil — kommer man att kunna stå vid sidan av planen och direkt efter slutsignal logga in via mobiltelefonen till en speciell webbadress och där knappa in resultatet. Det blir då direkt uppdaterat på resultatsidan på nätet. Dessutom kan sekretariatsdatorn bli uppdaterad med alla registrerade matcher.

Observera att taxa för telefonsamtal/websurfning kan tillkomma.

Dessutom ingår nu SMS Service — en tjänst som medför att besökarna kan prenumerera på resultaten till sitt favorit lag. Och ni kan dessutom tjäna pengar på detta — c:a 30-40 öre per SMS kommer Er tillgodo!

CuMap-RES Ersätter effektivt utskrift av tabeller och resultat.

Ett valfritt antal PC kopplade i nätverk kan placeras ut på strategiska platser där besökarna direkt kan få reda på resultaten från matcherna.

I den senaste versionen, ingår även rullande resultatskärmar — via Web.

Räkneexempel (exkl moms)

  • Vi har en liten cup, max 48 lag. Dock både A- och B-slutspel.

För er räcker CuMap-MINI. Ni betalar 2.000:- exkl moms. År 2 betalar ni 660:- i uppdateringsavtal på listpriset.

  • Vi har cuper med mellan 80- 140 lag. 8 åldersklasser, flera slutspel.

Det kan räcka med CuMap-BAS, men vi rekommenderar WebCuMaP MELLAN för 6.500:- År 2 betalar ni 2.145:- i uppdateringsavtal på listpriset.

  • Vi har mindre än 220 lag, 16 ålderklasser, A-, B- och C-slutspel med 1/8-dels finaler.

Ni klarar er på WebCuMap-MELLAN för 6.500:-. År 2 betalar ni 2.145:- i uppdateringsavtal på listpriset.

  • Vår jätteturnering har 300- 400 lag. Slutspel från 1/16-del.

Ni klarar er på WebCuMap-STOR, men vi rekommenderar WebCuMap-XL. Då får ni obegränsat antal lag, möjlighet till 1/32-dels finaler och fri tillgång till CuMap+ för 17.200:-. År 2 betalar ni 5.676:- i uppdateringsavtal på listpriset.

  • Vi har inga cuper, men vill använda arrangemangsdelen.

Då blir det ett CuMap-MINI för 2.000:-. År 2 betalar ni 660:- i uppdateringsavtal på listpriset.

Support av programvaran

Fri support ingår vid köp av CuMap och vid betalning av årligt uppdateringsavtal, dock med nedanstående förbehåll:

Ärenden supporten ansvarar för:

— fel i applikationen.

— installationsproblem.

— oklarheter i handhavandet av funktionerna i systemet .

— stöd vid igångsättning av första cupen eller första importen från förbunden.

— driftsproblem på vår webserver

— önskemål

Ärende supporten inte ansvarar för:

— egna nätverksproblem.

— brandväggar och begränsningar för att möjliggöra åtkomst via FTP.

— felaktigheter på egen utrustning, t.ex. hårddiskkrash, skrivarfel, fel i operativsystemet eller andra problem som inte är relaterade till CuMap.

— behov av supportstöd som uttryckligen kan återfinnas genom att läsa dokumentationen som medföljer CuMap.

Om förening upprepade gånger söker supporten med någon av ovanstående icke-support relaterade ärenden kommer 150:- + moms att faktureras per påbörjad kvart.

Öppettider supporten samt responstid

Supporten är tillgänglig och on-line må-fre helgfria dagar mellan 08.30 till 16.30. Kan inte ärendet lösas telefonledes, tillsätts ärendet en prioriteringsgrad (supporten ansvarar för graderingen) och ärendet hanteras enligt denna prioriteringsgrad.

Supporten kan kontaktas via telefon eller via mail till info@cumap.se.

Kan ingen svara i supporten, ska ett meddelande lämnas på telefonsvararen. Målet är att respons till Er ska ske senast 2 timmar under arbetstid.

Under helgerna och kvällstid finns vi tillgängliga begränsat via email eller telefon. Vi kontrollerar mail eller mobilsvar minst var 4:e timme varvid målet är att respons tillbaka ska ske inom 4 timmar. Ärenden inkomna efter 20.00 behandlas direkt efterföljande dag.

VIP-support under cupdagarna

VIP-support kan beställas under cupdagarna om Ni anser att det är viktigt och tryggt att få snabb support. VIP-support betyder att vi garanterar omgående svar mellan 08:30 — 22.00 fre, lör, sön.

VIP-avtal för cupen tecknas separat. Kostnad avgörs från fall till fall. Vi reserverar oss dock för möjligheten att teckna VIP-avtal p.g.a. andra föreningar tecknat avtal till samma helg.

 

*) Ingår vid köp av XL, ovan.

EFKON AB / Cumap

Postadress: Valborgsgatan 57, 216 13 Limhamn

Besöksadress: Florettgatan 29 C, 254 67 Helsingborg

Copyright 2024 @ All Rights Reserved